De klant aan het woord

Wat zijn de beweegredenen van de klant om een Energiebespaarlening aan te vragen?

Pia Bronsveld

‘We zijn nog lang niet klaar met verduurzamen’

VvE Mensingestraat / Molenstraat

‘We zijn straks weer klaar voor de toekomst’