Partners Nationaal Energiebespaarfonds

Initiatiefnemer: Ministerie van BZK

Kajsa Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken:

“We moeten niet morgen aan de slag, maar vandaag. 'Energie besparen doe je nu' is ook de hoofdboodschap in de landelijke campagne die ik samen met de minister van Economische Zaken en klimaat ben gestart. Het Nationaal Energiebespaarfonds zorgt voor financiering van energiebesparende maatregelen zodat we met zijn allen voortvarend aan de slag kunnen met de energietransitie.”

Fondsmanager: SVn

Jan Willem van Beek,
Directeur SVn:

''SVn levert als fondsmanager een bijdrage aan het Nationaal Energiebespaarfonds. Dit nationaal fonds zorgt met de Energiebespaarlening voor een duurzame leefomgeving en we zijn blij hier een rol in te kunnen spelen. Particulieren en VvE’s weten ons steeds beter te vinden. Hier hebben we, samen met gemeenten en provincies, hard aan gewerkt. In 2018 bouwen we verder aan deze positieve samenwerking.''

Financiers: Rabobank

Wiebe Draijer, CEO Rabobank:

''Rabobank draagt graag bij aan het Nationaal Energiebespaarfonds. Activering van de verenigingen van eigenaren om energiebesparende maatregelen uit te voeren draagt niet alleen bij aan verduurzaming van de gebouwde omgeving maar ook aan vitalisering van gemeenschappen. Twee van de pilaren onder onze ambitie Samen Duurzaam Sterker.''

Financiers: ASN Bank

Arie Koornneef, Directeur ASN Bank:

“ASN Bank investeert al sinds 1960 in duurzame ontwikkeling. Dat doen wij op verschillende manieren. Door het Nationaal Energiebespaarfonds te financieren, helpen wij de gebouwde omgeving te verduurzamen. Zo werkt ASN Bank aan een duurzame samenleving voor onszelf en voor volgende generaties.”