Profiel Nationaal Energiebespaarfonds

Het Nationaal Energiebespaarfonds verstrekt leningen aan particuliere woningeigenaren en VvE’s voor het bekostigen van energiebesparende maatregelen in bestaande woningen. Denk hierbij aan isolatie van dak of muren, het plaatsen van hoogrendementsglas, of de aanschaf van warmtepomp of zonnepanelen.

Stimuleren te verduurzamen

Het fonds werd in 2014 opgericht door het Rijk met als doel woningeigenaren te stimuleren hun huis te verduurzamen. SVn is aangewezen als de uitvoerende organisatie van het fonds. Het fonds is gefinancierd door de Rijksoverheid, de Rabobank en de ASN Bank. In totaal heeft het fonds € 300 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van Energiebespaarleningen.

Elk jaar groei

Het aantal Energiebespaarleningen dat het fonds verstrekt, groeit elk jaar. Het verduurzamen van een woning biedt dan ook veel voordelen. Zo leidt verduurzaming tot meer wooncomfort, een lagere energierekening en draagt het bij aan waardebehoud van de woning.


Afhankelijk van het energieverbruik kunnen de kosten van de Energiebespaarlening volledig worden betaald uit de opbrengst van de energiebesparing. De lage, meestal aftrekbare, rente en de aantrekkelijke voorwaarden zoals boetevrij vervroegd aflossen maken de Energiebespaarlening een slimme keuze.

Energiebespaarleningen voor particulieren en VvE’s

Niet alleen particulieren kunnen terecht bij het Nationaal Energiebespaarfonds. De VvE Energiebespaarlening biedt VvE’s een financieringsinstrument, waardoor zij appartementen versneld kunnen verduurzamen. Inmiddels is er voor ruim € 22 miljoen aan VvE Energiebespaarleningen uitgezet en er lopen nog eens aanvragen voor meer dan € 50 miljoen. Dit betekent dat een groeiend aantal VvE’s zich bewust is van het belang van verduurzaming en dat zij het Nationaal Energiebespaarfonds weten te vinden.