Begeleiden VvE’s werpt vruchten af

De hoeveelheid aanvragen van Energiebespaarleningen door VvE’s nam een grote vlucht in 2017. Belangrijke oorzaak van die groei: de begeleiding van VvE’s. Thijs Franssen begeleidde het afgelopen jaar ongeveer 50 VvE’s bij hun aanvraag en legt uit waarom die begeleiding belangrijk is.

Delen op social

Omdat er voor VvE’s weinig mogelijkheden zijn om energiebesparende maatregelen te financieren, was het wel duidelijk dat er behoefte was aan een speciale lening voor deze groep. “Maar toen die lening er was, liep het nog niet direct storm met aanvragen van VvE’s”, vertelt Thijs Franssen. Sinds oktober 2016 begeleidt hij als accountmanager VvE’s te bij de aanvraag van de Energiebespaarlening.

Ondersteuning voor VvE’s geen overbodige luxe

“Begeleiding in het aanvraagproces bleek voor VvE’s geen overbodige luxe te zijn. Voor een VvE is het ingewikkelder om een lening aan te vragen dan voor een particulier.” Ten eerste gaat het vaak om omvangrijke projecten, daardoor gaat de aanvraag gepaard met veel uitzoekwerk. Ten tweede hebben VvE’s toestemming nodig van hun leden, zowel voor het aangaan van de lening als voor de uitvoering van de plannen. Voor een positieve besluitvorming tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) is het belangrijk dat er een goed en duidelijk verhaal wordt verteld over wat de lening inhoudt, wat de risico’s zijn en waarom het nodig is om de lening af te sluiten.

Een dossier opbouwen

Franssen helpt onder meer bij het verkrijgen en opstellen van documenten die nodig zijn voor de aanvraag van de Energiebespaarlening. Daarvoor is een flink aantal documenten nodig, waaronder een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor de looptijd van de lening, een energieadvies en een exploitatie/liquiditeitsbegroting. “Samen met de VvE bouwen we een heel dossier op. Daarmee brengen we niet alleen de bestaande situatie in kaart, maar wordt ook duidelijk wat er in de toekomst nog moet gebeuren en hoe de vereniging op verschillende onderdelen van het gebouw tot duurzamere oplossingen kan komen.”

Gekwalificeerde meerderheid

Ook bij het besluitvormingsproces binnen de VvE biedt de accountmanager ondersteuning. “Wij vinden het heel belangrijk dat de leden weten waar ze aan beginnen. Daarom vragen we dat een gekwalificeerde meerderheid instemt met de lening. Dat vraagt om een goede onderbouwing van de plannen en uitleg over wat de lening precies inhoudt. Daaraan dragen we bij door aanwezig te zijn bij informatieavonden en ALV’s. Wij kunnen dan een presentatie houden over het fonds en de lening en daar vragen over beantwoorden.”

Bewustwording

Deze inspanningen wierpen hun vruchten af. In het afgelopen jaar verstrekte het fonds voor bijna 20 miljoen aan Energiebespaarleningen aan VvE’s. Dat is zo’n 17 miljoen meer dan in het jaar daarvoor. Komend jaar wil het Nationaal Energiebespaarfonds extra accountmanagers aanstellen; dan kan het aantal Energiebespaarleningen aan VvE’s nog verder groeien. “Maar dat is niet eens het belangrijkste”, vindt Franssen. “Het belangrijkste is dat de VvE’s een bewustwordingsproces doormaken. Zodat VvE’s duidelijk wordt hoe zij energie kunnen besparen en wat hun rol is in de energietransitie.”

Meer weten over de energiebespaarlening voor VvE’s? In deze video zie je een korte uitleg over hoe een VvE met de energiebespaarlening duurzame maatregelen kan financieren: