Rabobank en ASN Bank:
Via het Nationaal Energiebespaarfonds een rol in de energietransitie

De Rabobank en ASN Bank zijn als partners van het Nationaal Energiebespaarfonds onmisbaar. Met hun bijdrage kunnen nog meer particulieren eigenaar-bewoners en VvE’s hun woning(en) verduurzamen. Een gesprek met beide banken over hun deelname en de toekomst van het Energiebespaarfonds.

Delen op social

Met welke reden financieren jullie het Nationaal Energiebespaarfonds?

Yvonne van Hoof, afdelingshoofd duurzame financieringen bij ASN Bank: “Het Nationaal Energiebespaarfonds helpt in de transitie naar de duurzame wereld die we bij ASN Bank voor ogen hebben. Het fonds heeft een rol die wij als bank minder makkelijk kunnen nemen, bijvoorbeeld rondom de financiering van VvE’s.”

Kees van den Berg, financieringsspecialist bij de Rabobank: “Die ambitie onderschrijven wij. En de Rabobank vindt het belangrijk een versnelling te stimuleren. Daarnaast zullen we niet snel langlopend consumptief krediet aanbieden tegen deze tarieven.”

Waarom bieden jullie de producten van het fonds niet zelf aan?

Thomas Dekker, programmamanager duurzaam wonen bij de Rabobank: “Het Nationaal Energiebespaarfonds speelt in op een behoefte die wij nu nog niet kunnen vervullen. In de markt is behoefte naar lage rentes en langere looptijden, maar dat is voor banken niet haalbaar. Op de lange termijn zullen marktpartijen deze producten zelf gaan aanbieden, aangezien het fonds niet de verduurzaming van heel Nederland kan financieren.”

Van den Berg: “Banken financieren verbeteringen aan woningen met hypothecair krediet, maar dat is niet voor iedereen een passende oplossing. De advies- en afsluitkosten bij de verhoging van een hypotheek zijn een extra drempel voor mensen om tot verduurzaming over te gaan.”

Van Hoof: “Het Energiebespaarfonds kan specifieke doelgroepen financieren, zoals VvE’s. Als bank een lening aan VvE’s aanbieden, is juridisch complex. Dan krijg je een zakelijke financiering met als doelgroep particulieren. Via het fonds is dat beter gediend in deze beginfase. Ook heeft het fonds met haar brede expertise een voorloperrol in deze financieringen en weet precies waar de risico’s liggen.”

Het Nationaal Energiebespaarfonds bestaat nu 5 jaar. Hoe zien jullie de toekomst?

Van Hoof: “Ik hoop dat het fonds gestandaardiseerde producten ontwikkelt die we als financiers kunnen overnemen. Dat maakt de overgang naar de markt soepeler.”

Dekker: “Uiteindelijk moeten we het wel overnemen, want het Energiebespaarfonds kan nooit alle VvE’s alleen bedienen. Zodra de bewustwording rondom verduurzaming bij VvE’s geland is en de leningvraag omhoog gaat, kunnen we onze processen daarop inrichten. Ik denk wel dat er voor het fonds een rol blijft voor de financiering van nichemarkten.”

Van den Berg: “Ik voorzie dat het Energiebespaarfonds de verduurzaming nog vele jaren blijft aanjagen, mede dankzij de ondersteuning vanuit de Council of Europe Development Bank. Bij de Rabobank hopen we dat het Nationaal Energiebespaarfonds zich kan inzetten voor moeilijk financierbare doelgroepen zoals VvE’s of scholen. Voor het fonds en haar beheerder SVn ligt er een duidelijke rol om te zorgen dat de energietransitie zo breed mogelijk gedragen wordt.”

Wat vinden jullie van de nieuwe 30-jarige financiering voor VvE’s?

Van Hoof: “Ik ben blij dat het Nationaal Energiebespaarfonds die mogelijkheid kan bieden en discussies rondom lange looptijden verleden tijd zijn.”

Dekker: “De businesscase voor VvE’s wordt hiermee gunstiger. Door de langere looptijd zal het vaker voorkomen dat de besparing op de energielasten groter is dan de verhoging van de servicekosten. Hierdoor zullen meer VvE’s de stap zetten om te investeren in energiebesparende maatregelen.”

En de nieuwe regeling nieuwbouw aardgasvrij?

Dekker: “De Rabobank is voorstander van zo veel mogelijk nieuwbouw aardgasvrij opleveren en liefst nog energieneutraal, want dat zijn de woningen die er in 2050 zeker nog staan.”

Van den Berg: “Voor de bestaande bouw vinden we het belangrijk dat mensen hun eigen tempo kunnen bepalen en kunnen aanhaken bij logische momenten als een verbouwing of verhuizing.”

Van Hoof: “Uiteraard moeten mensen de tijd krijgen. Toch is het wel goed dat de overheid heeft gezegd dat aardgasvrij móét. Dat maakt de kans van slagen groter.”