De klant aan het woord

Wat zijn de beweegredenen van de klant om een Energiebespaarlening aan te vragen?

Familie Van Santen

“Onze woning is klaar voor een toekomst zonder aardgas”

VvE Harderwijkoever / Elburgkade

“Zonder het Nationaal Energiebespaarfonds waren onze kosten alleen maar hoger geworden”