Profiel Nationaal Energiebespaarfonds

Het Nationaal Energiebespaarfonds verstrekt leningen aan particuliere woningeigenaren en VvE’s voor het bekostigen van energiebesparende maatregelen in bestaande woningen. Denk hierbij aan isolatie van dak of muren, het plaatsen van hoogrendementsglas, of de aanschaf van warmtepomp of zonnepanelen.

Stimuleren te verduurzamen

Het fonds is in 2014 opgericht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met als doel woningeigenaren te stimuleren hun huis te verduurzamen. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeente (SVn) is aangewezen als de uitvoerende organisatie van het Energiebespaarfonds.


Het Nationaal Energiebespaarfonds wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van BZK, Rabobank, ASN Bank en Council of Europe Development Bank. Het ministerie van BZK participeert met een achtergestelde lening van

€ 115 miljoen. De Rabobank heeft € 100 miljoen financiering beschikbaar gesteld, ASN bank € 25 miljoen en de Council of Europe Development Bank € 250 mln. (onder garantie van Rabobank).

Elk jaar groei

Het aantal Energiebespaarleningen dat het fonds verstrekt, groeit elk jaar. Het verduurzamen van een woning biedt dan ook veel voordelen. Zo leidt verduurzaming tot meer wooncomfort, een lagere energierekening en draagt het bij aan waardebehoud van de woning.


Afhankelijk van het energieverbruik kunnen de kosten van de Energiebespaarlening volledig worden betaald uit de opbrengst van de energiebesparing. De lage, meestal aftrekbare, rente en de aantrekkelijke voorwaarden zoals boetevrij vervroegd aflossen maken de Energiebespaarlening een slimme keuze.

Energiebespaarleningen voor particulieren en VvE’s

Niet alleen particulieren kunnen terecht bij het Nationaal Energiebespaarfonds. De VvE Energiebespaarlening biedt VvE’s een financieringsinstrument, waardoor zij appartementen versneld kunnen verduurzamen.


De totale fondsomvang van het Nationaal Energiebespaarfonds bedraagt € 600 miljoen.