Strategisch comité Nationaal Energiebespaarfonds:

“Nog meer particulieren en VvE’s krijgen financiering om woningen te verduurzamen en het gasgebruik terug te dringen”

Bestuur Nationaal Energiebespaarfonds:

“2018 was een recordjaar met ruim 113 miljoen euro aan verstrekte Energiebespaarleningen”