Terugblik op 1.500 Energiebespaarleningen met rentekorting in Drenthe

In Drenthe kunnen de inwoners sinds 2017 een (VvE) Energiebespaarlening met een lagere rente aanvragen. Het was een van de eerste acties van de Expeditie Energieneutraal Wonen in Drenthe. Dit is de Drentse Energiedeal met als doel een energieneutrale Drentse woonomgeving in 2040. In 2019 werd de 1.500ste Energiebespaarlening Drenthe verstrekt, een mijlpaal waar Klaas Keun, projectcoördinator Expeditie Energieneutraal Wonen, trots op terugblikt.

Delen

Expeditie Drenthe

In 2017 richtte de provincie de Expeditie naar Energieneutraal Wonen op in Drenthe. De verduurzamingsopgave voor Drenthe gaf het startsein voor de Expeditie Energieneutraal Wonen; een ontdekkingstocht om in 2040 energieneutraal te wonen. Versnellingsteams en ontwikkelkampen zagen het daglicht en hiermee werd ook het Drents Energieloket opgericht. “In de expeditie zijn de Drentse gemeenten, woningcorporaties, woningeigenaren, huurders, energiecoöperaties en marktpartijen met een eigen versnellingsteam vertegenwoordigd,” legt Keun uit. “Ieder versnellingsteam heeft een voorzitter en deze voorzitters komen één keer per maand bij elkaar. Dit team deelt met elkaar waar ze tegenaan lopen, welke successen ze zien en wat beter of anders kan. Een mooie samenwerking.”

Goed voorbeeld

Een logisch gevolg was de introductie van een eigen variant van de Energiebespaarlening. “We hebben een goede relatie met de provincie Overijssel en zij was pas gestart met de Energiebespaarlening met een lage rente voor de inwoners van Overijssel. Hun ervaring en adviezen gebruikten we om de Drentse variant te ontwikkelen. Goed voorbeeld doet immers goed volgen! Samen met het Nationaal Energiebespaarfonds zetten we de Energiebespaarlening met een extra aantrekkelijke rente in de steigers en lanceerden we de lening voor VvE’s en woningeigenaren in onze provincie.” Sindsdien is een stijgende lijn in het aantal verstrekte leningen te zien en dat verbaast Keun niet. “Het is een laagdrempelige en goedkope manier om geld te lenen voor het verduurzamen van woningen.”

Beter alternatief

Kiezen voor de Drentse variant was de eerste stap van de provincie. Daarna volgde het creëren van draagvlak en bekendheid bij de gemeenten. Via het Drents Energie & Klimaat Overleg hebben we alle gemeenten goed op de hoogte gebracht over de provinciale variant van de Energiebespaarlening. Daarbij adviseerden we dat de gemeenten het beste alleen deze lening kunnen aanbieden en niet bijvoorbeeld ook de Duurzaamheidslening. De Drentse Energiebespaarlening is een beter alternatief én kan grootschalig worden ingezet.”

Drents Energieloket

“Het Drents Energieloket, een samenwerking tussen de 12 Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en de Natuur en Milieufederatie Drenthe, speelt een grote rol in de promotie van de Energiebespaarlening, “vervolgt Keun. “De keuze voor één loket voor alle gemeenten in Drenthe was een hele bewuste. Door het bundelen van de vragen van inwoners krijg je veel meer vat op wat er speelt in de markt en daarnaast ontlasten we hiermee de gemeenten die niet allemaal zelf het wiel hoeven uit te vinden. We krijgen hier dan ook veel positieve geluiden van de gemeenten over. De Energiebespaarlening Drenthe past goed bij de provinciale aanpak van Drenthe: één loket met één lening. Over gemeentegrenzen heen en duidelijk voor de woningeigenaren in Drenthe.”

Werkgelegenheid

Een mooie bijvangst van de Energiebespaarlening Drenthe: de bedrijven in de provincie liften erop mee. “Vanaf april 2019 is in Drenthe meer dan 2,5 miljoen euro uitbetaald aan installateurs in Drenthe. Deze bedrijven hebben dankzij de Energiebespaarlening Drenthe meer opdrachten in hun werkgebied. De werkgelegenheid wordt hiermee dus ook bevorderd.”

Haalbaar en betaalbaar

“Inmiddels hebben we tot en met februari 2020 ruim 2.000 leningen verstrekt en natuurlijk willen we dat deze stijgende lijn voortzet. Het Drents Energieloket organiseert jaarlijks in iedere gemeente een bespaarmarkt waar zo’n 200 tot 300 mensen op af komen, in de Drentse editie van het Dagblad van het Noorden is regelmatig een advertentie over de lening te vinden en uiteraard vind je ook op de websites van de gemeenten informatie. Ook dit jaar promoten we de lening actief om de bekendheid te vergroten, er zijn toch inwoners die de lening nog niet kennen. Iedereen moet vroeg of laat mee kunnen doen met de energietransitie en op de hoogte zijn van de financiële mogelijkheden. Haalbaar en betaalbaar, dat is hoe we de provincie energieneutraal wonen mogelijk willen maken.”