Partners Nationaal Energiebespaarfonds

Initiatiefnemer: ministerie van BZK

Raymond Knops, minister van Binnenlandse Zaken:

“Ik heb veel waardering voor wat het Nationaal Energiebespaarfonds in het afgelopen jaar heeft gedaan. Steeds meer woningeigenaren en VvE’s weten het fonds te vinden voor een Energiebespaarlening. De groei zal zich naar verwachting verder doorzetten nu het fonds zich omvormt naar het Warmtefonds en de voorwaarden voor financiering nog aantrekkelijker worden. Het Warmtefonds kan daarmee een belangrijke ondersteunende rol in de energietransitie voor de gebouwde omgeving gaan spelen. Ik verwacht daar komende jaren veel van.”

Fondsmanager: SVn

Jan Willem van Beek, directeur SVn:

“De toenemende aandacht voor klimaat, energiebesparing en -opwekking resulteerde in 2019 wederom in een stijging van het aantal verstrekte Energiebespaarleningen. Dat SVn hier een essentiële rol in heeft kunnen spelen, maakt ons trots. We kijken dan ook vol vertrouwen naar de toekomst waar we samen met het Nationaal Energiebespaarfonds anticiperen op de energietransitie en de financiële vraagstukken die hieruit voortvloeien.”

Financier: Rabobank

Wiebe Draijer, CEO Rabobank:

“Het Nationaal Energiebespaarfonds activeert eigenaar-bewoners vorm te geven aan verduurzaming, daarom levert de Rabobank graag een bijdrage aan het fonds. Bij voorkeur in gezamenlijkheid, naast verenigingen van eigenaars en scholen hopen we dit ook mogelijk te maken in de wijkgerichte aanpak.”

Financier: ASN Bank

Arie Koornneef, directeur ASN Bank:

“ASN Bank investeert al sinds 1960 in duurzame ontwikkeling. Dat doen wij op verschillende manieren. Door het Nationaal Energiebespaarfonds te financieren, helpen wij de gebouwde omgeving te verduurzamen. Zo werkt ASN Bank aan een duurzame samenleving voor onszelf en voor volgende generaties.”

Financier: CEB

Rolf Wenzel, gouverneur CEB:

“Klimaatverandering is een belangrijke pijler van de Council of Europe Development Bank. We zijn blij om onze constructieve samenwerking met het Energiebespaarfonds voort te zetten ter ondersteuning van sociale ontwikkeling in Nederland. We hebben vertrouwen dat onze samenwerking de Nederlandse overheid helpt om haar energiebesparingsdoelstellingen te bereiken.”

Financier: EIB

Els Sweeney-Bindels, head of EIB Group Office Amsterdam:

“Hoewel we het vaak niet realiseren, zijn onze eigen woningen verantwoordelijk voor een groot deel van onze carbon footprint. Zo gaat bijvoorbeeld een groot deel van de energie op aan warmte, die ons huis via slecht geïsoleerde daken weer verlaat. De Europese Investeringsbank heeft als taak te investeren in projecten die Europa beter maken, zowel op sociaal, structureel, als klimaatgebied. Onze bijdrage, waarmee het Nationaal Energiebespaarfonds meer goedkope leningen kan verstrekken, past helemaal in dat plaatje.”