Profiel Nationaal Energiebespaarfonds

Het Nationaal Energiebespaarfonds verstrekt leningen aan particuliere woningeigenaren en VvE’s voor het bekostigen van energiebesparende maatregelen in bestaande woningen. Denk hierbij aan isolatie van dak of muren, het plaatsen van hoogrendementsglas of de aanschaf van warmtepomp of zonnepanelen.

Stimuleren tot verduurzaming

Het fonds is in 2014 opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met als doel woningeigenaren te stimuleren hun huis te verduurzamen. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeente (SVn) is aangewezen als de uitvoerende organisatie van het Nationaal Energiebespaarfonds.

Het Nationaal Energiebespaarfonds wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van BZK, Rabobank, ASN Bank, Council of Europe Development Bank en European Investment Bank. De totale fondsomvang bedraagt € 1,1 miljard. Het ministerie van BZK participeert met een achtergestelde lening van € 190 miljoen. Rabobank heeft € 100 miljoen financiering beschikbaar gesteld, ASN Bank € 25 miljoen, Council of Europe Development Bank € 250 miljoen (onder garantie van Rabobank) en European Investment Bank € 150 miljoen. Daarnaast is het fonds in gesprek met diverse financiële instellingen voor verdere uitbreiding van de financiering.

Elk jaar groei

Het aantal Energiebespaarleningen dat het fonds verstrekt, groeit elk jaar. Het verduurzamen van een woning biedt dan ook veel voordelen. Zo leidt verduurzaming tot meer wooncomfort, een lagere energierekening en draagt het bij aan waardebehoud van de woning.

Afhankelijk van het energieverbruik kunnen de kosten van de Energiebespaarlening volledig betaald worden uit de opbrengst van de energiebesparing. De lage en meestal aftrekbare rente, en de aantrekkelijke voorwaarden zoals boetevrij vervroegd aflossen, maken de Energiebespaarlening een slimme keuze.

Energiebespaarlening voor particulieren, VvE’s en scholen

Niet alleen particulieren kunnen terecht bij het Nationaal Energiebespaarfonds. De VvE Energiebespaarlening biedt VvE’s een financieringsinstrument om appartementen versneld te verduurzamen. Scholen kunnen met de Scholen Energiebespaarlening hun gebouw energiezuinig maken.

Nieuw in 2019

  • VvE Energiebespaarlening met een looptijd van 30 jaar
  • Scholen Energiebespaarlening
  • Energiebespaarlening Nieuwbouw Aardgasloos
  • Verhoging maximumbedrag van de pakketten NOM (Nul op de Meter), ZEP en ZEP+ (Zeer Energiezuinig Pakket)